NIT
DIA

No us perdeu el mode nocturn del web!

No us perdeu el mode diürn del web!

  0034 669 579 105
 0034 972 542 020 - 0034 972 542 021
Bassegoda Park Bassegoda Park
NIT
DIA
0
Cistella buida
El meu compte 

SALA DE LES CONSTEL·LACIONS

La Sala de les Constel·lacions és l’espai del Bassegoda Park habilitat per realitzar conferències. És completament domòtica i pot encabir fins a 100 persones. La seva funció és la d’acollir xerrades, conferències i activitats divulgatives de tota mena.

La sala està decorada amb una excepcional imatge panoràmica on s'hi poden identificar un seguit d'astrònoms que varen ser importants per a l'evolució d'aquesta disciplina, que recobreix tota una paret; i un enorme mural amb una altra detallada panoràmica de diferents satèl·lits i la distància de separació que hi ha entre aquests i el planeta Terra.

La Sala de les Constel·lacions és un espai que es pot llogar per a la celebració d’esdeveniments: conferències, xerrades, tallers... Consulteu la normativa sobre el lloguer de la Sala de les Constel·lacions aquí:
 

Condicions de cessió i ús de l’espai Sala de les Constel·lacions

Condicions de cessió i ús de l’espai Sala de les Constel·lacions

1. La cessió de l’espai es factura segons els preus indicats a les tarifes. En cas que una cessió superi la durada prevista d'ocupació de l'espai, i només en cas que la sala no estigui llogada en l’hora posterior, cada hora de més es facturarà a 30 euros, tant en ús comercial com en ús cultural.

2. A partir de les 21:00 h, cada hora o fragment d'hora que superi el temps de cessió de l'espai tindrà un cost de 30 euros.

3. La cessió de l’espai significa una disponibilitat de la sala i del material, però no pressuposa l'assistència d’un tècnic de suport a l'acte programat. Aquesta assistència anirà a càrrec de l'organitzador de l'acte.

4. En cas de requerir assistència tècnica continuada, el sol·licitant haurà de contractar serveis professionals. Càmping Bassegoda, SL, pot facilitar-li el contacte amb els seus proveïdors habituals.

5. La cessió d'un espai no obliga Càmping Bassegoda, SL, a incloure l'activitat acollida en el material de difusió, ni imprès ni electrònic, de la seva programació de Càmping Bassegoda, SL.

6. Càmping Bassegoda, SL, es reserva el dret de suspendre una sol·licitud aprovada quan concorrin causes de força major o per coincidència amb activitat pròpia del Càmping Bassegoda, SL. En aquest cas, es proposarà una alternativa als organitzadors de l'acte suspès amb la màxima antelació possible.

7. Càmping Bassegoda, SL, es reserva el dret de suspendre qualsevol acte que impliqui contingut xenòfob o racista, o de qualsevol altra índole que pugui causar, a criteri de la direcció del càmping, un greuge a la imatge del càmping i/o a la de qualsevol client de l’establiment.

8. Els desperfectes per ús indegut dels aparells o instal·lacions aniran càrrec del sol·licitant, per la qual cosa es demanarà sempre una fiança de 100 € en el moment d’entregar la clau de la sala.

9. Els serveis de cessió inclouen el de neteja i seguretat bàsics, i el de la responsabilitat civil. Segons la naturalesa de l'activitat proposada, Càmping Bassegoda, SL, pot demanar al sol·licitant que es faci càrrec de serveis extraordinaris (assegurança, serveis mèdics, serveis tècnics professionals per a la manipulació d'equips audiovisuals, etc.).

10. La venda de productes o serveis necessitarà d'autorització expressa del Càmping Bassegoda, SL.

11. El sol·licitant, en nom propi o dels organitzadors (si és el cas), garanteix que l'activitat programada respectarà el compliment dels drets i deures en matèria de propietat intel·lectual en relació a les obres, interpretacions o activitats que es portin a terme, i assumirà les despeses que se'n puguin derivar.

12. Càmping Bassegoda, SL, no es fa responsable de rètols o altres elements publicitaris enganxats o dipositats en espais no autoritzats.

13. Les dades personals que el sol·licitant faciliti quedaran enregistrades en un fitxer titularitat de Càmping Bassegoda, SL, creat per gestionar les activitats que s'hi porten a terme. Càmping Bassegoda, SL, es compromet a complir els seus deures de mantenir reserva i d'adoptar les mesures legalment previstes i tècnicament necessàries per evitar-ne un accés o qualsevol classe de tractament no autoritzat. En qualsevol cas, el titular de les dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, tot adreçant-se a: Sr/a director/a de Càmping Bassegoda, SL; Camí de Bassegoda s/n 17733 Albanyà (Girona); al telèfon 972 542 020; o bé al correu electrònic info@bassegodapark.com.

14. Amb el lloguer d’ordinador portàtil, hi va inclòs els programes Microsoft PowerPoint Viewer, Microsoft Word Viewer, reproductor de so i vídeo VLC i Acrobat Reader. Tot aquest programari està actualitzat a l’última versió. Si es requereix programari addicional, s'ha d'incloure a les observacions quan es formalitza la reserva de l'espai.

15. La sala disposa d’àudio estèreo i un projector amb una resolució de 1080 p, 720 p i 800 x 600 píxels en connexions VGA i HDMI. En cas de requerir més qualitat d'imatge, de so o altres tipus de connexions, cal notificar-ho prèviament per veure si s'hi pot donar suport quan es formalitza la reserva de l'espai.

16. Càmping Bassegoda, SL, es reserva el dret d’eximir de despeses aquelles activitats de caràcter cultural i/o interès social que, pel seu encaix amb els objectius i filosofia del càmping mateix, siguin d’interès per a la seva pròpia programació. En tot cas, es tractarà sempre d’activitats obertes al públic, sense afany de lucre i organitzades per una persona jurídica legalment constituïda.

PREUS - TARIFA DE LLOGUER DE LA SALA DE LES CONSTEL·LACIONS
SALA DE LES CONSTEL·LACIONS FINS A TRES HORES MITJA JORNADA JORNADA COMPLETA
60 90 125

 

MATERIAL I COMPLEMENTS (PREU SENSE IVA)
PROJECTOR 30 € (SENSE IVA)
PC O DVD 15 € (SENSE IVA)

 

Top